Odrasli Psihologija

Bipolarni poremećaj

manicna-depresija

Ponekad zvan manična depresija, je poremećaj u mentalnom zdravlju osobe koji se odlikuje dramatičnim promjenama u raspoloženju, od maničnih ushićenja do teške depresije. Bipolarni poremećaj pogađa sve uzraste, polove i etničke grupe, a obično nastupa u kasnoj adolescenciji ili ranom zrelom dobu.

Poznato je da genetika može igrati ulogu u osjetljivosti na bipolarni poremećaj, jer su naučnici pratili učestalost bipolarnog poremećaja među generacijama porodica.

Iako se bipolarni poremećaj ne može spriječiti, važno je znati prepoznati rane znakove upozorenja na prijeteće epizode bipolarne depresije ili bipolarne manije. Blagovremenim prepoznavanjem znakova upozorenja bipolarnosti i redovnim posjetama ljekaru možete kontrolisati svoje raspoloženje i lijekove te spriječiti eskalaciju bolesti.

Naime, iako je liječenje raspoloženja kod bipolarnog poremećaja kritično, postoji uvjerenje koje podržavaju naučne studije, a to je da sprečavanje budućih epizoda u promjenama raspoloženja treba da bude najveći cilj.

Sadržaj teksta:

Koji su simptomi bipolarnog poremećaja?

Simptomi bipolarnog poremećaja se protežu između dvije ekstremne promjene raspoloženja:

Bipolarne depresije, koja obuhvata osjećaj tuge, beznađa, bespomoćnosti i ništavila;

Bipolarne manije, koja obuhvata osjećaj ushićenja i veselosti.

Osim toga, ljudi sa bipolarnim poremećajem mogu razviti miješaneepizode, koje su istovremeno pojava potpuno depresivne epizode i potpuno manične epizode.

Koji su simptomi bipolarne depresije?

Sad enamored lady laying in the bedroom

Simptomi depresivne faze bipolarnog poremećaja mogu da se sastoje od sljedećeg:

 • Depresivno raspoloženje i nisko samopoštovanje
 • Prekomjerni plač
 • Nizak nivo energije i ravnodušan pogled na život
 • Tuga, usamljenost, bespomoćnost, osjećaj krivice
 • Usporen govor, umor, slaba koordinacija i koncentracija
 • Nesanica ili uspavanost
 • Pomišljanje na samoubistvo ili smrt
 • Promjene u apetitu (prejedanje/ bez želje za jelom)
 • Neobjašnjiv bol
 • Manjak interesa ili zadovoljstva u uobičajenim aktivnostima.

Koji su simptomi bipolarne manije?

sopin-ture

Bipolarna manija se odražava na sljedeće načine:

 • Euforija ili razdražljivost
 • Pretjerano pričanje; preplitanje misli
 • Naduvano samopouzdanje
 • Neobična energija, smanjena potreba za spavanjem
 • Impulsivnost, nepromišljena težnja za zadovoljenjem – šoping ture, nagla putovanja, učestaliji i ponekad promiskuitetan seks, visokorizične poslovne investicije, brza vožnja
 • Halucinacije i/ili zablude (psihotična obilježja poput ovih mogu se pronaći u otprilike jednom od svaka dva slučaja bipolarne manije).

Kako se bipolarni poremećaj liječi?

Bipolarni poremećaj se liječi lijekovima koji stabilizuju raspoloženje. Ako stabilizatori raspoloženja ne uspijevaju u potpunosti kontrolisati simptome, mogu se uključiti drugi lijekovi koji će pomoći da se smiri manija ili ublaži depresija.

Uz stabilizatore raspoloženja, preporučuje se i psihoterapija kako bi bolesnik mogao razviti odgovarajuće i funkcionalne strategije za suočavanje sa svakodnevnim stresorima te povećao usklađenost sa lijekovima.

Može li bihevioralno savjetovanje pomoći onima sa bipolarnim poremećajem?

Različite vrste savjetovanja stoje na raspolaganju kako bi se pomoglo onima sa bipolarnim poremećajem da spriječe ili da se nauče nositi sa epizodama promjena raspoloženja:

Individualno savjetovanje: Ovo je sesija jedan-na-jedan sa profesionalnim terapeutom koji ima iskustva u bipolarnim poremećajima, a u kojoj se rješavaju pacijentova problematična područja. Sesija može obuhvatati pomoć da pacijent prihvati dijagnozu, edukaciju o bipolarnim raspoloženjima, načine da se prepoznaju znakovi upozorenja te interventne strategije za kontrolu stresa.

Porodično savjetovanje: Bipolarni poremećaj se proteže dalje od pacijenta i može uticati na cijelu porodicu. Porodice su često uključene u ambulantni dio terapije, a to podrazumijeva da dobijaju  edukaciju o bipolarnom poremećaju, rade sa terapeutom i pacijentom kako bi naučili prepoznati rane znakove upozorenja na nadolazeće manične ili depresivne epizode.

Grupno savjetovanje: Grupne sesije omogućavaju razmjenu emocija i razvoj djelotvornih strategija suočavanja. Ovo davanje i primanje na grupnim sesijama može biti najproduktivniji način da promijenite svoje razmišljanje o bipolarnom poremećaju i poboljšate način za suočavanje sa stresom kao što se suočiti sa životnim izazovima.

Može li bipolarni poremećaj izliječiti?

Ne postoji lijek za bipolarni poremećaj, ali kroz bihevioralnu terapiju i uz pravu kombinaciju stabilizatora raspoloženja i drugih lijekova za bipolarni poremećaj, većina ljudi s bipolarnim poremećajem može živjeti normalan, produktivan život.

To znači da je bipolarni poremećaj doživotna mentalna bolest koja ima veliki rizik od ponovnog izbijanja. Od ključnog značaja za samokotrolu bipolarnog poremećaja i za sprečavanje teških promjena raspoloženja je uzimanje propisanih lijekova i redovne ljekarske kontrole.

Osim toga, postoje grupe za podršku kako za bolesnika tako i za članove njihovih porodica, kako bi mogli otvoreno razgovarati i naučiti kako da budu podrška nekome sa bipolarnim poremećajem. Stalno ohrabrivanje i podrška su veoma potrebni nakon što se osoba počne liječiti.

U stvari, postoje rezultati koji pokazuju da dostupnost sistema socijalne podrške povećava šanse za zapošljavanje kod bolesnika sa bipolarnim poremećajem u poređenju sa pacijentima bez podrške.

 

 

 

Leave a Comment