ABCDE pravilo za prepoznavanje opasnih mladeža

Sa sve toplijim danima koji dolaze povećava se i stepen izlaganja kože suncu kao i štetnom zračenju. Svakim izlaganjem suncu povećavamo i opasnost od nastanka opasnih mladeža. Rano otkrivanje promjena na mladežima i pravovremeno uklanjanje izmijenjenog mladeža je najsigurniji način za prevenciju nastanka melanoma. Pored ograničavanja izlaganja sunčevim zracima i redovnog nanošenja kreme za zaštitinim … Continue reading ABCDE pravilo za prepoznavanje opasnih mladeža