Savjeti Zdravo tijelo

ABCDE pravilo za prepoznavanje opasnih mladeža

abcde pravilo za prepoznavanje opasnih mladeža

Sa sve toplijim danima koji dolaze povećava se i stepen izlaganja kože suncu kao i štetnom zračenju. Svakim izlaganjem suncu povećavamo i opasnost od nastanka opasnih mladeža. Rano otkrivanje promjena na mladežima i pravovremeno uklanjanje izmijenjenog mladeža je najsigurniji način za prevenciju nastanka melanoma.

Pored ograničavanja izlaganja sunčevim zracima i redovnog nanošenja kreme za zaštitinim faktorom jednako je važno da redovno obavljate i samopregled kože.

ABCDE pravilo

Većina mladeža se u toku života mijenja. Neke od promjena su potpuno bezazlene i normalne, dok neke mogu ukazivati na maligna oboljenja. Upravo zbog toga je bitno da znate napravili razliku između ovih promjena kako biste mogli reagovati na vrijeme i ukloniti rizičan mladež.

A-Asimetrija: Opasan mladež je obično nepravilnog i asimetričnog oblika. Manje rizični mladeži su obično okrugli, duguljasti ili ovalni. Ukoliko primjetite značajna odstupanja od navedenih oblika na svom mladežu, obavezno posjetite ljekara.

B– Border ili ivica: Tipični mladeži obično imaju rubove koji su blago drugačije pigmentacije od ostatka kože. Kod opasnih mladeža teže je odrediti rubove mladeža.

C– Color ili boja: Benigni, bezopasni madeži imaju pravilno raspoređenu boju. Ukoliko je na vašem mladežu pristuno više od jedne boje ( smeđa, svjetlo/tamno smeđa ili crna) obavezno se javite svom ljekaru kako bi vas pregledao.

D-Dijametar: Ljekaru se treba obratiti i ako je vaš mladež veći od 6 milimetara. To ne mora da bude nužno znak za opasnost, ukoliko mladež nije promijenio oblik, ivice ili boju.

E– Evolucija mladeža: bilo kakve sumnjive promjene u izgledu mladeža poput veličine ili boje se smatraju važnim indikatorom pri prepoznavanju opasnih mladeža.

kako prepoznati melanom

Istraživanja pokazuju kako se tek jedan od 100 000 mladeža pretvori u melanom. Adekvatnim pregledom ljekara specijaliste moguće je utvrditi da li se radi o melanomu u 95% slučajeva. Ukoliko se melanom na vrijeme prepozna i ukloni, izliječenje je gotovo sigurno.