Medicina Tretmani

Ako dobiješ pluća od pušača, imaš veće šanse da preživiš!

pluca-i-pusaci

Studija rađena u Velikoj Britaniji pronašla da pacijenti koji čekaju transplantaciju pluća imaju veće šanse za preživljavanje ako prime pluća od pušača, nego pacijenti koji ostaju na listi čekanja.

Novo istraživanje pokazuje da pacijenti koji prime pluća od pušača imaju veće sveukupne šanse za preživljavanje od onih koji ostaju na listi čekanja, uprkos činjenici da nakon transplantacije žive uglavnom kraće od pacijenata koji prime pluća od nepušača.

Studija podržava britansku politiku da se koriste organi donatora koji su i pušači i nepušači.

Pluća od pušača bolja nego nikakva

Rezultati istraživanja, objavljeni u časopisu „Lanceta“, dokazuju kontroverzu praćenu medijskim natpisima tokom posljednjih nekoliko godina kako su neki pacijenti umrli nakon što su im presađena pluća od pušača.ž

Prema navodima glavnog autora studije, prof. Roberta Bonsera, zaposlenog u bolnici Kraljice Elizabete u Birmingamu i na Univerzitetu Birmingam, donatori koji su bili pušači su obezbijedili gotovo 40 odsto pluća za transplantaciju u Velikoj Britaniji.

U izjavi za novinare je naveo da „podaci  pokazuju da pacijenti u Velikoj Britaniji, koji čekaju na transplantaciju pluća, imaju veće šanse da prežive ukoliko su spremni prihvatiti pluća od bilo kog odgovarajućeg donatora, bez obzira na to da li se radi o pušaču ili ne.“ Dodao je kako je odbacivanje ovakvih donatora organa nepromišljeno i može povećati stopu smrtnosti ljudi na listi čekanja.

Nalazi sa istraživanja

Istraživači su koristili podatke iz britanskog registra o transplantacijama i kancelarije za državnu statistiku kako bi ispitali stopu preživljavanja kod 2.181 odraslog pacijenta koji su čekali na transplantaciju pluća u periodu od 1. jula 1999. i 31. decembra 2010. godine. Od 1.295 transplantacija pluća urađenih tokom ovog perioda, otprilike je dvoje od pet pluća došlo od donatora koji su bili pušači.

Analiza je pokazala da za one koji prime pluća od pušača postoji 46% veća

vjerovatnoća da će umrijeti tri godine nakon transplantacije nego za one koji prime pluća od nepušača. Međutim, u poređenju sa onima koji su ostali na listi čekanja tokom studijskog perioda, vjerovatnoća da će umrijeti poslije registracije bila je 21% niža kod pacijenata koji su primili pluća od pušača.

Autori su utvrdili da su efekti bili posebno izraženi kod pacijenata koji pate od septičkog oboljenja pluća i fibroze. Pacijenti sa septičkim oboljenjem pluća imali su za 40 odsto veću stopu preživljavanja, a pacijenti sa fibrozom za 61% kada je fond za donatore organa bio spremniji uključiti nego dobaciti pluća od pušača.

Informisanost i saglasnost

lekar-pacijent-razgovor-doktor-foto-thinkstock-1436789757-699949

Moguće je da pacijenti odbiju pluća od donatora pušača i odluče čekati na savršenog donatora sa manje faktora rizika kako bi povećali svoje šanse za post-transplantacijski opstanak. Međutim, da bi bio stavljen na listu čekanja, pacijent mora imati napredni stadijum po život opasne bolesti pluća, a 34% bolesnika na britanskom nacionalnom spisku umre čekajući na transplantaciju.

Autori ističu važnost potpunog informisanja pacijenata o efektima prihvatanja pluća od pušača, ističući da „iako pluća od takvih donatora imaju lošije izglede, vjerovatnoća za pojedince da prežive je veća ako ih prihvate, nego ako ih odbiju i odluče pričekati potencijalnog donatora koji nije bio pušač.“

Dodali su da bi ovu situaciju trebalo u potpunosti razjasniti pacijentima koji su dospjeli na listu čekanja za transplantaciju pluća.

Dr Šaf Kešavje i dr Marselo Sipel iz kanadskog Programa za transplantaciju pluća u Torontu, Univerzitetska zdravstvena mreža, naglašavaju da u Velikoj Britaniji više od 80% pluća od donatora organa koji su stanju moždane i srčane smrti bude odbijeno za transplantaciju, sugerišući da je potrebno istraživanje za razvoj metode kojom bi se oštećena pluća osposobila, kako bi se povećao broj donatora.

 

Leave a Comment