Bolesti Medicina

Benigni salivarni tumori: monomorfni adenomi

benigni-tumori-pljuvacnih-zlijezda

Benigne tumore ove grupe karakteriše pravilnost njihovih ćelijskih struktura.

Adenolymphoma – Warthin-ov tumor

Adenolimfom – Warthin’ov tumor (1929) ili cystadenoma lymphomatosum papillare, javlja se u 5% od svih salivarnih tumora. Ovaj tumor se skoro uvek pojavljuje u donjem polu superficijalnog režnja parotidne žlezde. Osim ove skoro predominantne lokalizacije Warthin- ov tumor ima izrazitu predispoziciju javljanja u muškaraca dok se u žena javlja retko.

Adenolimfom se može pojaviti istovremeno bilateralno u parotidnim žlezdama u 7% do 10% bolesnika. Nije retka multifokalna pojava tumora u istoj parotidnoj žlezdi. Ovaj tumor se javlja između 40. i 60. godine života.

Za dijagnozu je važna činjenica da adenolimfoma koncentriše Tehnecijum 99m pertehnetat u mnogo većem stepenu nego normalno tkivo salivarne žlezde, što se na scintigramu jasno uočava.

Lečenje ovog tumora je hirurško a sastoji se u subtotalnoj ili eventualno totalnoj parotidektomiji sa očuvanjem anatomskog integriteta  facialis-a.

Oksifílni adenom – Oncocytoma

Oksifilni adenom je redak tumor u grupi salivarnih tumora. Razvija se uglavnom u osoba iznad 50 godina starosti, pretežno u žena. Oksifilni adenom najčešce se javlja u parotidnoj žlezdi, kao solidan tumor, a često može da se pojavi u cisticnoj formi.

Lečenje se sastoji u hirurškom odstranjenju tumora, parotidektomijom, sa očuvanjem nervusa fačijalisa.

Drugi tipovi monomorfnih adenoma

Ovi tumori su takodje retki. Karakterišu se jednoobraznim epitelnim ćelijama koje prožimaju tumor, a ne sadrže miksohondroidnu stromu, što je diferentuje od pleomorfnog adenoma.

Ovi benigni tumori javljaju se u šestoj i sedmoj dečeniji života pretežno u žena.

Lečenje je hirurško.

Najčešči tumori ove grupe su adenom bazalnih ćelija, adenom svetlih ćelija, adenoma sebačeum i lymphadenoma sebačeum.

Leave a Comment