Medicina Tretmani

Hiperbarična oksigenoterapija kao lijek izbora

doktor

Kiseonik ima višestruku ulogu u liječenju komplikacija mnogih oboljenja kod kojih postoji hipoksiju u tkivima, a djelujei kao antibiotik (antinflamatorno, antiedematozno) i na principu angiogeneze(stvaranje novih krvnih sudova).

Kiseonik kao lijek

Liječenje hiperbaričnom oksigenomterapijom

U Zavodu za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju dr Miroslav Zotović, u Banjaluci se nalazi Centar za HBOT i terapiju hroničnih rana.
Tim koji se bavi HBOT ( liječenjem hiperbaričnom oksigenoterapijom ) sačinjavaju specijalisti raznih oblasti i subspecijalisti baromedicine.

Kiseonik ima višestruku ulogu u liječenju komplikacija mnogih oboljenja, kod kojih postoji hipoksiju u tkivima, a djeluje i kao antibiotik (antinflamatorno, antiedematozno) i na principu angiogeneze (stvaranje novih krvnih sudova).

HBOT se izvodi  u višemjesnim i jednomjesnoj komori. Terapija u Zavodu se izvodi u jednomjesnoj komori, udisanjem 100% kiseonika, pri ambijentalnom pritisku od 2.0 ATA, u
prosjeku.

Terapija odgovara „ronjenju 10 metara ispod nivoa mora“, pa pacijenti na početku terapije imaju pritisak u ušima, kao i na kraju terapije. Terapija ima fazu kompresije i dekompresije. Trajanje terapije je 60 minuta i potpuno je bezbolna.

Da bi pacijent došao na liječenje u Zavod dr Miroslav Zotović, odnosno na provođenje hiperbarične oksigenoterapije, mora imati saglasnost za terapiju specijaliste interniste/kardiologa, specijaliste ORL, te urađen RTG snimak pluća i srca – PA snimak.

barokomora

Indikacije za provođenje terapije su:

 • vazdušna embolija
 • dekompresiona bolest
 • gasna gangrena
 • sistemske bolesti
 • akutna nagluhost
 • komplikacije šećerne bolesti
 • osteomijelistis
 • ulerozni kolitis
 • multipla skleroza
 • opekotine
 • kras povrede
 • sterilitet
 • psorijaza

Apsolutna kontraindikacija je spontani pneumotoraks. Relativne kontraindikacije su klaustrofobija, trudnoća, operativni zahvati na plućima i ušima, akutne respiratorne infekcije, emfizam pluća sa zadržavanjem CO2, epilepsija, hemoterapija (Bleomycin je trajna kotraindikacija, a Adriamycin i Cisplatin relativna kontraindikacija).

U sklopu Centra postoje  razni modaliteti za liječenje hroničnih rana (aplikacija vlažnih prekrivača, terapija negativnim pritiskom i apliciranje alfa lipoinske kiseline). Procjena provođenja HBOT se vrši i uređajem za transkutanu oksimetriju, gdje se procjenjuje benefit provođenja terapije.

Kiseonik, tj. HBOT  je lijek izbora u liječenju mnogih bolesti, a relativno je nova metoda, jer se ranije koristila samo u liječenju ronilaca, kod dekompresione bolesti.
Ljekari zaposleni u našem Centru aktivno učestvuju na domaćim i inostranim skupovima, te svojim rezultatima u liječenju navedenih oboljenja dokazuju sve bolje rezultate  liječenja .

 

 

Leave a Comment