Bolesti Medicina

Meningealna karcinomatoza

Bolest-i-duhovni-uzroci-bolesti-po-tumačenju-Crkve

Meningealna karcinomatoza nastaje usled infiltracije meningealnih ovojnica malignim ćelijama iz primarnog tumora neke druge lokalizacije. Najčešće se javlja kod hematoloških maligniteta (npr. akutna limfocitna leukemija, limfomi), dok su od solidnih tumora najčešći uzročnici karcinom dojke i pluća, maligni melanom i gastrointestinalni kanceri. Uobičajeni način diseminacije je putem krvi iz primarnih malignih tumora, ali i širenjem iz koštanih metastaza preko venskih sinusa, kao i metastaza u mozgu preko likvorskog sistema.

Kliničko ispoljavanje zavisi od toga da li se radi o intrakranijalnoj (glavobolja, promene u mentalnom statusu, konfuznost, muka, povraćanje, epileptički napadi, ispadi na kranijalnim nervima, oštećenje vida, poremećaj senzibiliteta lica, pozitivni meningealni znaci, edem papile) ili spinalnoj lokalizaciji promena (poremećaji hoda, slabost ekstremiteta, parestezije, radikularni bolovi, poremećaj kontrole sfinktera, sindrom caude equine).

Analizom likvora nalaze se maligne ćelije u 60% bolesnika već pri prvoj punkciji, ali je ponekad potrebno da se punkcije ponavljaju (najmanje tri) radi potvrđivanja dijagnoze. Obično je povišen pritisak likvora, broj ćelija i nivo proteina, dok su vrednosti glikorahije snižene. Određivanje tumorskih markera u likvoru može da pruži indirektne dokaze o postojanju leptomeningealnih metastaza.

Lečenje uključuje radioterapiju, intratekalnu i/ili intraventrikularnu hemioterapiju i ponekad sistemsku primenu citostatika.

 

Leave a Comment