Medicina Savjeti

Od pušenja možete ogluviti!

pusaci mogu ogluviti

Da li ste znali da svaka ispušena cigareta može da vas košta rizika od slabljenja sluha? Japansko istraživanje koje je obuhvatilo gotovo 50.000 ljudi između 20 i 64 godine, i to: 19.000 pušača, 9.800 bivših pušača i 21.000 nepušača, pokazalo je tačnim ovu tvrdnju.

Prema analizama dobijenih podataka, koji su se redovno zapisivali tokom 8 godina – znatno je oslabljen sluh kod 5.100 radnika.

Kada ih poredimo sa ljudima koji ne puše, pušači su imali oko 60 odsto veće šanse za slabljenjem sluha za visoke frekvencije, što znači da se ljudski glas jako teško identifikuje u bučnim uslovima.

Pored toga, strastveni pušači su imali 20 odsto veće šanse da izgube sluh kada je riječ o niskim frekvencijama, što dalje implicira slabije raspoznavanje dubokih glasova.

Što više neko puši, to je veći rizik od gubitka sluha”, izjavio je vođa studije Huanhuan Hu, iz odjeljenja za epidemiologiju i prevenciju nacionalnog centra za zdravlje u Tokiju.

Prestanak pušenja gotovo potpuno uklanja dodatni rizik od gubitka sluha, čak i među onima koji su nedavno prestali da puše”, nastavlja Hu.

“Zbog toga što rizik od gubitka sluha raste sa svakom popušenom cigaretom, ljudi koji ne mogu da prestanu da puše, morali bi da smanje broj popušenih cigareta koliko god više mogu.”

Pušači, u ovom istraživanju, imali su veće izglede da pate od hroničnih zdravstvenih problema poput povišenog krvnog pritiska i dijabetesa.

Kada ih poredimo sa nepušačima, osobe koje su pušile do 10 cigareta dnevno imale su 40 odsto veće izglede da izgube sluh za visoke frekvencije i 10 posto veće izglede za gubitak sluha za niske frekvencije.

Uz 10 do 20 popušenih cigareta dnevno, imali su 60 odsto veće izglede za gubitak sluha za visoke frekvencije i 20 posto veće izglede za gubitak sluha za niske frekvencije. Uz više od 20 popušenih cigareta dnevno, izgleda da izgube sluh za visoke frekvencije su bili 70 odsto, a 40 odsto za niske u odnosu na nepušače.

Leave a Comment