Medicina Savjeti

Pomaže li vitamin D u liječenju koronavirusa?

vitamin d i koronavirus

Neosporno je da vitamin D ima veliku ulogu u našem organizmu i njegovom pravilnom funkcionisanju. Ovaj makronutrijent je posebno važan za rad našeg imunog sistema, pa se zbog toga često postavlja pitanje koliko je koristan u tretiranju koronavirusa?

Određena istraživanja pokazuju da optimalni nivoi vitamina D u organizmu mogu ojačati imuni sistem ali i smanjiti rizik od respiratornih bolesti.

Vitamin D i imunitet

Većina ćelija imuniteta sadrži receptore za vitamin D, preko kojih vitamin D može uticati i na rast i razvoj pojedinih ćelija, razvoj upale i pokrenuti imunološki odgovor. Tačnije, vitamin D je prva linija odbrane vašeg tijela od raznih infekcija i bolesti.

Ovaj vitamin potiče ćelije urođenog imuniteta na stvaranje  katelicidina – jedinjenja koje ima sposobnost eliminacije infekcija u organizmu.

Vitamin D i koronavirus

Istraživanja pokazuju učinkovitost vitamina D kod virusa sa lipidnim omotačem, kao što je virus gripe, ali i koronavirus. Smatra se da katelicidin može razoriti lipidni omotač što kao rezultat ima uništavanje virusa.

Nedovoljne količine vitamina D u organizmu povezuju se sa povećanim rizikom od respiratornih bolesti uključujući i tuberkolozu, astmu kao i virusne i bakterijske respiratorne infekcije.

U određenim studijama se navodi kako je nedostatak vitamina D povezan sa smanjenjem funkcije pluća, što direktno može uticati na sposobnost našeg tijela da se bori protiv respiratornih infekcija.

vitamin d

Do sada se jako malo broj studija bavio direktnom povezanošću koronavirusa i nivoa vitamina D u organizmu. Analizirani su bolnički podaci 235 pacijenata koji su bolovali od  covid-19.

Pacijenti stariji od 40 godina, sa adekvatnim nivoima vitamina D imali su 50% manje vjerovatnoću od nepovoljnih ishoda infekcije uključujući nesvjesticu, hipoksiju i smrt, u poređenju sa pacijentima kojima je nedostajao vitamin D.

Nedavno istraživanje koje je obuhvatio 11 320 osoba iz zemalja širom svijeta, pokazalo je kako dodatak vitamina D smanjuje rizik od respiratornih infekcija. Utvrđeno je i da su  dodaci vitamina D najučikovitiji ukoliko se uzimaju svakovnevno ili barem jednom sedmično u malim dozama.

Iako su istraživanja o povezanosti vitamina D i koronavirusa u toku, imajte na umu da samo uzimanje vitamina D vas ne može zaštititi od razvoja oboljenja covid-19. Međutim, nedostatak vitamina D može povećati vašu osjetljivost infekciju  oštećujući imunološku funkciju organizma.