Bolesti Medicina

Previše „dobrog holesterola“ može biti štetno za zdravlje

Holesterol

Godinama se naglašavalo koliko je „dobar holesterol“ važan pri pri spriječavanju kardiovaskularnih bolest . Međutim, nova istraživanja pokazuju kako povišen nivo dobrog holesterola možda i nije toliko dobar koliko se smatra.

Nedavno objavljena studija naglašava kako osobe sa ekstremno visokim HDL-om imaju veći rizik od kardiovaskularnih problemima u odnosu na ljude sa normalnim nivoima holesterola.

“Dobar” i “loš” holesterol

Lipoprotein niske gustine (LDL) se smatra „lošim“ holesterolom jer može izazvati aterosklerozu i nakupljanje masnoća u arterijama. Masnoće u arterijama povećavaju rizik od srčanog i moždanog udara.

Lipoprotein visoke gustine (HDL) holesterol je poznat pod nazivom i „dobar holesterol“ jer „izvlači“ LDL holesterol iz arterija i prebacuje ga u jetru, gdje se razgrađuje i uklanja iz organizma.

Ipak istraživanjem je dokazano kako prevelika količina HDL-a prenosi holesterol na arterijske zidove i izaziva brojna vaskularna oboljenja.

Istraživanje je obuhvatalo skoro 6 000 ljudi prosječne starosti od 63 godine. Rezultatima je potvrđeno kako osobe sa niskim nivoimaHDL holesterola (41-60 mg/dl)  imaju najniži rizik od srčanih i kardiovaskularnih oboljenja.

Takođe je otkriveno da je rizik značajno viši kod osoba sa visokim nivoima (većim od 60 mg/dl) HDL holesteorla.