Bolesti Medicina

Primarni limfomi mozga

Hemoterapija-oboleli-od-raka-bolnica-670x447

Primarni limfomi mozga su najčešće non-Hodgkinski  B limfomi koji su lokalizovani skoro isključivo u CNS-u i obično se javljaju kod osoba sa kongenitalnom i/ili stečenom imunodeficijencijom (AIDS, imunosupresija nakon transplantacije organa). Sistemski limfomi mogu da metastaziraju u CNS u bilo kom trenutku svog razvoja.

Lečenje primarnih limfoma mozga obuhvata zračenje i hemioterapiju i omogućava preživljavanje i od nekoliko godina. Hirurško lečenje se ne preporučuje.

 

Leave a Comment