Bolesti Medicina

Unaprijediti znanje o HIV/AIDS-u

obuka na temu AIDS

Obuka na temu “HIV/AIDS, razumjevanje podataka i informacija” u hotelu Kardial u Tesliću koja se zvaršava danas, okupila je 15 stručnjaka štampanih i elektronskih medija, i novinskih agencija, te 22 predstavnika vodećih nevladinih organizacija iz oblasti HIV/AIDS -a iz BiH. u okviru projekta “Izgradnja državnih kapaciteta i podizanje svijesti o HIV/AIDS -u u BiH: Mobilne populacije”.

Cilj obuke je da se kod učesnika unaprijede znanja i sposobnosti u pronalaženju informacija o HIV/AIDS -u, interpretaciji i načinu predstavljanja statistike o HIV/AIDS -u, kao i da se uspostavi trajna i održiva komunikacija između svih aktera koji se bave ovim pitanjem, posebno između medija i nevladinih organizacija.

“Obuka je interaktivne prirode i uključila je brojne diskusije, vježbe i igranje uloga. Poseban akcent stavljen je na na pitanje stigme i diskriminacije u odnosu na osobe koji žive sa HIV/AIDS -om, na smanjenje senzacionalizacije ovog pitanja u medijima, te na izuzetan značaj senzibilnog i korektnog izvještavanja o ovom pitanju”, rekla je Mirsada Zećo, koordinator za HIV/AIDS projekat i medicinske programe za BiH.

Skupu su prisustvovali osim predstavnika medija i nevladinih organizacija prisustvivali i Rosela Celmi, koordinator za zdravstvene i psihosocijalne programe IOM Rim, Zlatan Peršić – predstavnik Federalnog ministarstva zdravlja, dr. Stela Stojisavljević, nacionalni koordinator za HIV/AIDS u Republici Srpskoj, Milka Mrđa portparol Zavoda za javno zdravstvo i Momir Širko, predstavnik UNDP -a.

Projekat implemetira IOM Sarajevo, a finansiran je sredstvima Globalnog fonda za borbu protiv AIDS-a, tuberkuloze i malarije (GFATM) za BiH, kojima u Bosni i Hercegovini upravlja UNDP.

Leave a Comment