Lijekovi Medicina

Vještačka krv? Izgleda da je sve moguće!

Transfuzija krvi

U većini zdravstvenih sistema u svijetu, manjak krvi predstavlja ogroman problem. Zato je na Univerzitetu u Bristolu pokrenuto istraživanje koje možda osposobi potpuno novi način za transfuziju krvi.

Rezultate ovih studija je objavio časopis “Nature Communications” gdje je prikazano ispitivanje novih metoda za proizvodnju potencijalno neograničenih količina vještačke krvi.

Trenutno, da bi se napravila vještačka krv potrebno je mnogo novca i vremena, pa i nema neku prednost nad transfuzijom koju smo do sad viđali. Međutim, očekuje se da tokom vremena ovaj metod evoluira u potpuno prilagodljiv i prihvatljiv način davanja krvi.

Dr Džen Fraj, koja je inače biohemičarka na Univerzitetu i jedna od autora studija, ističe kako je potreba za alternativnim metodama transfuzije velika u čitavom svijetu.

Transfuzija krvi kod djece

Uz to napominje kako su uzgojeni eritrociti bolji naspram donatorske krvi, jer je na ovaj način smanjen rizik od zaraznih bolesti koje se prenose uobičajenim metodom transfuzije.

Kako su ranije naučnici imali mogućnost da kreiraju “vještačka” krvna zrnca zahvaljujući matičnim ćelijama, ali je iz jedne matične ćelije moglo da se proizvede samo 50.000 crvenih krvnih zrnaca. Danas je taj broj dosegao nevjerovatnih bilion (hiljadu milijardi) eritrocita.

Sa ovim metodom, naučnici uspijevaju da produže fazu matičnih ćelija gdje one mogu da se umnožavaju u neograničenim količinama.

Tehnika bi jednog dana mogla da se koristi za stvaranje krvi, ali još se uvijek obaziru na sam protokol. Tim iz Bristola napravio je tek nekoliko kesa krvi. Ipak, za nekoliko godina, novi metod bi omogućio bolnicama da čuvaju zalihe retkih krvnih grupa i koriste ih po potrebi.

Leave a Comment