Alternativna medicina

Akupunktura poboljšava plodnost?

akupunktura

Prema dostupnim istraživanjima, izgleda da akupunktura poboljšava plodnost bez ikakvih negativnih nuspojava.

Sve veći broj žena, pored konvencionalnih metoda – kao što je vantjelesna, in vitro oplodnja – ide na terapije alternativne medicine. Jedan od tretmana alternativne medicine je i akupunktura, koja podrazumijeva ubadanje iglice u glavne akupunkturne tačke na tijelu, da bi se, kako istočnjaci vjeruju stvorila prava ravnoteža energije za začeće i da bi se krv spustila u donji dio tijela. I izgleda da to pomaže.

Njemački naučnici su 2002. godine ustanovili da su žene koje su se podvrgle vantjelesnoj oplodnji i išle na akupunkturu 25 minuta prije i poslije presađivanja embriona imale veće izglede da ostanu u drugom stanju nego one koje su bez akupunkture išle na vantjelesnu oplodnju (43 naprema samo 26%).

Druga studija, zasnovana na istraživanju sprovedenom u Kini, navodi da je od 240 neplodnih žena, 64% onih koje su išle na akupunkturu ostalo u drugom stanju, u odnosu na 45% žena koje su primile lijek klomifen.

A kada su švedski istraživači uporedili rezultate istraživanja ispitujući efikasnost akupunkture i vantjelesne oplodnje zajedno u odnosu na davanje lijeka za plodnost, otkrili da tri od četiri studije pokazuju znatno veću stopu trudnoće u grupama koje su išle na akupunkturu, za razliku od kontrolne grupe.

Akupunktura takođe pokreće neaktivne spermatozoide. Najmanje tri studije navode da su se zahvaljujući akupunkturi poboljšali kvalitet i brzina spermatozoida kod muškaraca koji su se borili sa sterilitetom.

Tekst preuzet iz knjige “Vaše zdravlje: šta pomaže, a šta ne” (Mladinska knjiga) u kojoj možete pronaći više odgovora na zdravstvene nedoumice

Narudžbe knjige na telefon 065/178-654 ili e-mail [email protected]

Leave a Comment