Djeca Psihologija

Zašto neka djeca pate od ekstremnog stresa

stres dijete

Naučnici otkrili “gen za depresiju” koji se budi u djetinjstvu!

Naučnici su identifikovali gen koji može dovesti djecu do depresije, a čini se da je on povezan sa genetskim varijacijama koje uzrokuju bipolarni poremećaj.

Proučavajući djecu koja imaju taj gen, naučnici su otkrili da su sklonija depresiji i imaju jake reakcije na stresne situacije.

“Znali smo da djeca roditelja oboljeljih od bipolarnog poremećaja imaju veći rizik od razvoja bolesti, ali biološki mehanizmi su većinom nepoznati”, rekao je glavni autor istraživanja dr Gabriel R. Fries sa Univerziteta u Teksasu.

Naučnici su analizirali mononuklearne ćelije periferne krvi od ukupno 18 djece i adolescenata.

Učesnici su bili podijeljeni u tri grupe: bipolarni pacijenti, potomci onih koji imaju bipolarni poremećaj i djeca roditelja koji nemaju istoriju psihijatrijskih poremećaja.

Analiza je pokazala da su u poređenju sa djecom u kontrolnoj grupi, bipolarni pacijenti i potomci bipolarnih roditelja imaju genetske promjene koje mogu uticati na to kako se nose sa stresom.

“Iz kliničkih ispitivanja ponašanja i okruženja znamo da kada su djeca hronično izložena stresorima imaju veći rizik od razvoja bipolarnog poremećaja. Bipolarni roditelji koji se bore protiv svoje bolesti doprinose stvaranju stresnijeg okruženja a njihova djeca, zbog genetskih markera koje imaju, osjetljivija su na stres. Genetske promjene koje su naučnici otkrili potvrđene su u uzorcima krvi odraslih bipolarnih pacijenata “, rekao je dr Fries.

Novi načini istraživanja uključuju i ​​efekte smanjenja stresa u djetetovom okruženju i uticaj farmakoloških sredstava na preokretanje genetskih promjena prije pojave poremećaja.

Dr Fries je rekao da je ovo istraživanje bitan korak u borbi za razumijevanje problema mentalnog zdravlja među djecom.

Posljednjih nekoliko godina primjetan je porast djece sa dijagnozom depresije i drugih mentalnih poremećaja.

To proizilazi iz različitih razloga. Neka djeca mogu biti izložena zlostavljanju ili problemima kod kuće ili u školi, dok druga djeca , kako je pokazalo istraživanje dr Friesa, imaju genetsku predispoziciju da doživljavaju intenzivan stres.

Istraživanje koje je objavljeno prošlog mjeseca pokazalo je da djeca stara samo četiri godine pokazuju znakove napada panike, poremećaja prehrane, anksioznosti i depresije.

U Velikoj Britaniji čak 98 odsto nastavnika je uočilo probleme mentalnog zdravlja kod učenika.

Kad je u pitanju njihov uzrok, 91 odsto anketiranih nastavnika izjavilo je da smatra da su krivi porodični problemi, dok njih 84 odsto misli da je kriv pritisak zbog ispita.

Ipak, gotovo polovina nastavnika tvrdi da nisu imali nikakvu obuku kako bi bolje prepoznali znakove djece koja se bore sa tim problemima.

Leave a Comment